Restaurering

Att restaurera innebär att man försöker återskapa ett verks ursprungliga utseende. Eftersom film slits och åldras har en bra restaureringsprocess ett stort värde för den slutgiltiga tittarupplevelsen. När vi restaurerar film skiljer vi på skador som uppkommit under årens gång, och brister som uppkom när filmen spelades in. De senare tillhör filmens originalutförande, och är på så sätt en del av verkets historia och dess integritet. Vi är därför alltid måna om att göra en skonsam restaurering, som lyfter filmen till dess fulla potential, utan att kränka dess integritet. Vi arbetar således efter principen att vi hellre låter filmens ursprungliga defekter få bevaras, än att vi tillför synliga indikationer på att något har lagats.

Vid en restaureringsprocess eftersträvar vi att utgå från det bästa möjliga källmaterial som finns tillgängligt. Det kan exempelvis vara ett kameranegativ, duplikatpositiv eller duplikatnegativ. Ibland finns dock inte dessa källmaterial tillgängliga, men med avancerad programvara och skickliga restaurerare anstränger vi oss för att skapa skarpa och väl färgsatta restaureringar med det material ni har tillhands. Om vi skulle upptäcka att det finns flera olika versioner av en film, innebär det att vi gör en kartläggning av dessa, varefter vi undersöker vilken version som ursprungligen kan ha visats publikt. Utifrån denna information skapar vi sedan en motsvarande version med det bästa möjliga utgångsmaterial som finns tillgängligt.

Efter att vi har kartlagt och digitaliserat utgångsmaterialet påbörjas restaureringsprocessen. Först genomför vi en skak- och flimmerreducering där det är nödvändigt, för att därefter göra en ljussättning. Där används oftast en visningskopia som referens. Sist görs en slutgiltig restaurering där damm, repor, smuts och liknande tas bort. Detta sker först genom en halvautomatisk process som övervakas av våra restaurerare, därefter genom en manuell process där vi tar bort större skador eller reparationer som har blivit fel.