En av världens äldsta filmsamlingar.

AMF-Digital är ett företag som är specialiserade på digitalisering och arkivering.

AMF-Digital ägs av Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm som har en av världens äldsta filmsamlingar och är även en av Sveriges äldsta producenter av film. Filmsamlingarna ligger i vårt miljöarkiv som totalt består av över 10 000 filmtitlar fördelat på över 30 000 filmaskar. Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm arkiverar förutom sina egna filmer även Försvarsmaktens filmer på uppdrag av Krigsarkivet. Men även flera organisationer och företag så som Rikspolisstyrelsen, Bernadotteakademien, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kooperativa Förbundet samt privata filmbolag som Scandinature Film och Mirakel Film & TV.

Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm har även en forsknings- och reserchtjänst. AMF är en guldgruva för forskare inom militärhistoria med sina unika samlingar. Med drygt 10 000 filmtitlar och 30 000 filmaskar, och både inom militär som civil verksamhet, tillhör AMF en av de större samlingarna i världen. I arkivet finns klassiska filmer från filmens barndom som bröderna Lumiéres; L’arrivée d’un train à La Ciotat från 1895, de tyska propagandafilmerna Die Deutsche Wochenschau från andra världskriget, ryska propagandafilmer från Kalla kriget samt hela den svenska militära filmskatten från 1900-talets början fram till modern tid. Trots vårt namn så har vi 1000-tals civila filmer.