Arkivering ska vara tryggt och säkert!

Vi kan hjälpa er med era filmer, hela vägen från era hyllor till våra hyllor. Vårt arkiv hittar ni i centrala Stockholm, och här förvarar vi film och video åt såväl statliga myndigheter som privata företag. Ert material kommer bevaras väl hos oss, då vårt arkiv är klimatanpassat och håller en temperatur och luftfuktighet anpassad för filmens och videons känsliga natur. Vi tillämpar alltid stor försiktighet vid hantering av ert material, och månar om att det ska överleva så länge som möjligt, så väl som möjligt.

Analogt
Hos oss hyr ni hyllmeterplats för ert audiovisuella arkivmaterial. Vi har Riksarkivet som tillsynsmyndighet, och följer naturligtvis deras direktiv och fastställda föreskrifter och regler. Detta, tillsammans med vår mångåriga erfarenhet av både arkivering och filmmediet i sig, ger er som arkivkund en kvalitativ arkiveringslösning. Har ni upptäckt att det finns självantändlig film i era samlingar? Vi erbjuder numera även förvaring av nitratfilm. På våra hyllor i en säkerhetskasematt belägen utanför Stockholm finns det plats för den brandfarliga film ni önskar förvara, antingen i väntan på skanning, eller som långtidsförvaring.

Digitalt
Vi kan även lagra ert material digitalt i vår flexibla och lättnavigerade mediaarkivdatabas. Här finns utrymme för såväl era filmer, fotografier och övriga digitala handlingar. Med en avancerad sökfunktion och med ett väl utvecklat system för metadatahantering kan ert digitala arkiv flytta in på våra toppmoderna mediaservrar. Till detta har vi en säker backuplösning, som varje dygn sparar era filmer, fotografier eller dokument, såväl som eventuellt genomförda justeringar i samlingens metadata.

Önskar ni tillgängliggöra era samlingar för allmänheten, eller kanske internt för företaget, kommunen eller myndigheten? Som en ytterligare tjänst erbjuder vi en helhetslösning, där ert digitalt arkiverade material publiceras på en hemsida, som anpassas och designas efter era behov. Hemsidan hämtar information direkt från mediadatabasen där ert arkivmaterial och er metadata finns sparad. Flera myndigheter har redan flera av sina digitala samlingar hos oss, och har valt att öppna upp arkiven just via denna lösning.

Armé- Marin- och Flygfilm har arkiverat film sedan 1920 och är nu ett av världens äldsta filmarkiv. Kontakta oss vid frågor om hur vi kan omsätta denna kunskap, för att hjälpa er.