En av världens äldsta filmsamlingar.

AMF-Digital är ett företag som är specialiserade på digitalisering och arkivering. Vi hanterar ett stort antal film- och videoformat, och vår studio växer kontinuerligt för att kunna möta våra kunders behov. Du hittar oss centralt i Stockholm, nära kommunikationer.

AMF-Digital ägs av Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm som har en av världens äldsta filmsamlingar och är även en av Sveriges äldsta producenter av film. Filmsamlingarna ligger i vårt miljöarkiv som totalt består av över 10 000 filmtitlar fördelat på över 30 000 filmaskar. Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm arkiverar förutom sina egna filmer även Försvarsmaktens filmer, liksom material tillhörande andra statliga myndigheter och privata företag.